Search
Start typing to search...

Elektronikus számlázás

Author:

A 2010/45/EU direktíva fogalma szerint e-számlának minősül az a számla, amely a kiállítás és a befogadás pillanatában elektronikus. Azonban mind az említett direktíva, mind a magyar jogszabály (ÁFA törvény) kimondja, hogy ugyanakkor az e-számlának teljesítenie kell az alábbi alapelveket: megbízható módon biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.

Mind az említett EU direktíva, mind a magyar ÁFA törvény az egyéb és új hitelesítési lehetőségek mellett továbbra is az egyik megbízható hitelesítési módnak a digitális aláírást javasolja.

A hatályos jogszabályokban elvárt megbízható ellenőrzési nyomvonal létesítése érdekében a Billzone.eu elektronikus számlái eredetiségét egy hitelesítő szolgáltató által kiállított tanúsítvánnyal való elektronikus aláírás biztosítja. Ezen felül az e-számlát egy időbélyegző szolgáltató által időpecséttel látjuk el, így garantálva a kiállítás dátumának valósságát.

Az elektronikus aláírás

A digitális aláírás az elektronikus kommunikációban használt titkosítási eljárás, melynek segítségével használója hitelesítheti az általa kiállított dokumentumokat. Amennyiben a digitális aláírás egy minősített szolgáltatótól származik, akkor azt elektronikus aláírásnak hívjuk, és használata egyenértékű a kézzel írott-, vagy közjegyző előtt tett aláírással.

Elektronikus aláírást kizárólag a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített szolgáltatótól lehet vásárolni. A minősített szolgáltatók listája megtekinthető a Nemzeti Hírközlési Hatóság weboldalán: http://nmhh.hu. Az elektronikus aláírás kibocsátását a 2001. évi XXXV. törvény szabályozza, melynek alapja az Európai Unió elektronikus aláírásról szóló 1999/93/EC irányelve.

A Billzone.eu elektronikus aláírását a Microsec Zrt. hitelesítés-szolgáltató (https://www.microsec.hu) biztosítja.

A Billzone.eu aláírása LTV-támogató aláírás, azaz Long Term Validation - Hosszú távú lejáratú aláírás.

Digitális vagy elektronikus aláírás?

A digitális aláírás és az elektronikus aláírás között az a különbség, hogy előbbivel a technológiát jelöljük, míg utóbbi alatt az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott módon készült (minősített szolgáltató által kiállított megfelelő tanúsítvánnyal ellátott) digitális aláírást értjük. Azaz az utóbbi egy jogi fogalom, míg az előbbi egy technikai.

Amennyiben egy dokumentumot elektronikus aláírással látunk el, az egyenértékű a kézzel írott-, vagy közjegyző előtt tett aláírással. Az elektronikus dokumentum, így a Billzone.eu e-számlái is és az elektronikus aláírás elválaszthatatlanok egymástól. Egy elektronikus aláírás csak egy elektronikus dokumentumhoz, számlához vagy szerződéshez tartozik és fordítva. Ha például egy aláírt számlán bármilyen apró változtatást is hajtunk végre, akkor az aláírás már nem rendelhető hozzá a számlához, így az elveszti a hitelességét. Az aláírás azonban nemcsak a számlára vonatkozó információkat tárolja, hanem többek között az aláíró nevét is.

Az elektronikus aláírást technikai megközelítésben úgy kell elképzelnünk, hogy a számlából egy hosszú ellenőrző számot képezünk, melyet ujjlenyomatnak (hash kódnak) nevezünk. Ezt a számsort kódolja a számla kibocsátó a saját titkos kulcsával, melyet bárki a küldő nyilvános kulcsával visszafejthet. Így biztosítható a tartalom és az eredet hitelessége. A nyilvános kulcsú titkosítás, más néven aszimmetrikus titkosítás egy olyan kriptográfiai eljárás neve, ahol a felhasználó egy kulcspárral – egy nyilvános és egy titkos kulccsal rendelkezik. A titkos kulcs titokban tartandó, míg a nyilvános kulcs széles körben terjeszthető. A kulcsok matematikailag összefüggnek, ám a titkos kulcsot gyakorlatilag nem lehet meghatározni a nyilvános kulcs ismeretében. Az elektronikus aláírás létrehozásához a kiállító fél a saját, titkos kulcsát használja, a másik fél pedig a létrehozó nyilvános kulcsával ellenőrzi le a dokumentum hitelességét.

Hétköznapi ügyintézéseink során az aláírásunk hatalmas szerepet kap. Gondoljunk csak bele, hogy nap mint nap szinte minden hivatalos papírt vagy okiratot saját kézjegyünkkel látunk el.

Az elektronikus aláírás célja, hogy a hagyományos aláírás minden tulajdonságát hordozza, sőt annak esetleges biztonsági hiányosságait kihasználva többet is tudjon.

Időbélyegzés

Mi az időbélyeg?

Az időbélyeg egy olyan kódsorozat, amely igazolja, hogy egy adott dokumentum egy adott időpillanatban már létezett, azaz annak pontos létrejöttének időpontját határozza meg. Az így hitelesített dokumentumról kétséget kizáróan tudjuk, hogy ki és mikor hozta létre, mert az információk letagadhatatlanok. Az időpecsétet időbélyeg szolgáltató állítja ki, amely adatot saját aláírásával hitelesít.

Mire jó?

Ha egy dokumentumon elektronikus aláírás és időbélyeg egyaránt szerepel, akkor nemcsak az bizonyítható, hogy a dokumentumot ki írta alá, hanem az is, hogy a dokumentumot az időbélyegben szereplő időpontban írták alá, és azóta nem változhatott meg.

Hogyan kerül a dokumentumra?

A digitális dokumentumok időbélyegzése a gyakorlatban úgy történik, hogy az adott dokumentum elektronikus aláírással történő aláírását követően a dokumentum lenyomata, mint időbélyeg-kérelem megérkezik az időbélyegzést végző szolgáltatóhoz. Az időbélyeg szolgáltató a kérelemre adott válasza maga az időbélyeg, amely legalább két megbízható időforrásból származó referenciaidő alapján kalkulálódik.

Hogyan lesz ebből pontos idő?

A szolgáltatott időpont hitelessége szabványos nemzetközi és hazai időforrásokhoz történő csatlakozással garantált. A két független és megbízható időforrás szinkronizálásához az alábbi órák alkalmazhatók:

 • saját atomóra;
 • GPS óra, amely a Föld körül keringő műholdakon található atomórák által számolt idő jelét veszi;
 • DCF77 hálózat órái, amelyek a németországi nemzeti referenciaidőt használják, azokat pedig egy Braunschweigben található atomóra gyáregység kontrollál.

Mitől lesz hiteles?

Az időpecsét szolgáltatók szigorú követelményrendszernek kell, hogy eleget tegyenek.

Az időbélyegzés szolgáltatóknak időbélyegzési rendjeik vannak, amelyek az időbélyegek kibocsátására, értelmezésére, felhasználására vonatkozó követelményeket határozzák meg. Az időbélyegzés szolgáltatók szolgáltatási szabályzattal rendelkeznek, amely azt írja le, hogy a szolgáltató hogyan, milyen módon felel meg ezeknek a követelményeknek. Ezen szolgáltatók névsorát a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapján lehet megtekinteni: http://nmhh.hu.

Akár perdöntő is lehet

Az időpecsét szolgáltatása jogilag hitelesen igazolja egy dokumentum aláírásának, illetve elküldésének időpontját. Az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint, ha egy dokumentumon időbélyeg található, akkor vélelmezni kell, hogy a dokumentum már létezett az időbélyegzés pillanatában (és annak kell bizonyítania állítását, aki ezt kétségbe vonja). A hazai jogszabályok néhány esetben pontosan definiálják azon elektronikus dokumentumokat, melyeket kötelező időbélyeggel ellátni. Ilyen dokumentum pl. az elektronikus számla is.

A Billzone.eu hogyan alkalmazza az időpecsétet?

Az elektronikus számlázás biztonságosságát a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint az ennek kapcsán előírt technológiai követelmények betartása garantálja, azaz a hitelesítő szolgáltató által kiállított elektronikus aláírás és időbélyeg. Az időpecséttel ellátott Billzone.eu számlákat garantáltan akkor állították ki, amely dátum és idő a számlán szerepel.

Elektronikus számla formátuma és csatolmánya

Az elektronikus számla több különböző fájl formátumban is készülhet, azonban minden esetben tartalmazza csatolmányként a számla adatainak algoritmikus feldolgozását elősegítő adatfájlt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2009.10.26-án közreadott rendeletében („Az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezéséről”) felsorolt elektronikus számla fájlformátumai alapján a Billzone.eu rendszer a számlákat PDF formátumban készíti el, mely dokumentum csatolmányként tartalmazza az adatok gépi feldolgozását elősegítő TXT és NAV xml fájlt.


Billzone.eu elektronikus számla csatolmányai

A beágyazott csatolmány a következő módon tekinthető meg:

 1. Nyissa meg az elektronikus számlát Adobe Reader programmal.
 2. A menüsorból válassza ki a "Nézet/Navigációs mezők/Csatolmányok" lehetőséget, vagy keresse meg a megnyitott számla bal alsó sarkában a "gémkapocs" ikont és kattintson rá.
 3. Ezután a számla alján megjelenik egy új ablak, melyben megtalálja a számlacsatolmányokat:
  • .txt formátumban (file neve: a számla sorszáma, kiterjesztése pedig txt).
  • NAV xml formátumban (a file neve: a számla sorszáma, kiterjesztése pedig xml).
  • PEPPOL felépítésű xml formátumban (a file neve: a számla sorszáma és a PEPPOL xml típusa (EN16931_CII_1_2_3), kiterjesztése pedig xml)

PEPPOL felépítésű xml

Egy PEPPOL kompatibilis rendszer PEPPOL xml-t képes létrehozni és befogadni, feldolgozni azt. A Billzone.eu elektronikus számlái beágyazott csatolmányként tartalmazzák az EN-16931-CII 1.2.3 xml típust (ammennyiben a szamlatömbön engedélyezve van az „EN16931 CII XML generálás”)

A Billzone.eu nemzetközi számlázó PEPPOL szabvány kompatibilis.

Article content