Search
Start typing to search...

Elektronikus számlázás

Author:

A 2010/45/EU direktíva fogalma szerint e-számlának minősül az a számla, amely a kiállítás és a befogadás pillanatában elektronikus. Azonban mind az említett direktíva, mind a magyar jogszabály (ÁFA törvény) kimondja, hogy ugyanakkor az e-számlának teljesítenie kell az alábbi alapelveket: megbízható módon biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.

Mind az említett EU direktíva, mind a magyar ÁFA törvény az egyéb és új hitelesítési lehetőségek mellett továbbra is az egyik megbízható hitelesítési módnak a digitális aláírást javasolja.

A hatályos jogszabályokban elvárt megbízható ellenőrzési nyomvonal létesítése érdekében a Billzone.eu elektronikus számlái eredetiségét egy hitelesítő szolgáltató által kiállított tanúsítvánnyal való elektronikus aláírás biztosítja. Ezen felül az e-számlát egy időbélyegző szolgáltató által időpecséttel látjuk el, így garantálva a kiállítás dátumának valósságát.

Az elektronikus aláírás

A digitális aláírás az elektronikus kommunikációban használt titkosítási eljárás, melynek segítségével használója hitelesítheti az általa kiállított dokumentumokat. Amennyiben a digitális aláírás egy minősített szolgáltatótól származik, akkor azt elektronikus aláírásnak hívjuk, és használata egyenértékű a kézzel írott-, vagy közjegyző előtt tett aláírással.

Elektronikus aláírást kizárólag a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített szolgáltatótól lehet vásárolni. A minősített szolgáltatók listája megtekinthető a Nemzeti Hírközlési Hatóság weboldalán: http://nmhh.hu. Az elektronikus aláírás kibocsátását a 2001. évi XXXV. törvény szabályozza, melynek alapja az Európai Unió elektronikus aláírásról szóló 1999/93/EC irányelve.

A Billzone.eu (N-Ware Kft.) elektronikus aláírását a Microsec Zrt. hitelesítés-szolgáltató (https://www.microsec.hu) biztosítja.

További információk: Elektronikus aláírás blogcikk

Időbélyegzés

Az elektronikus számlázás biztonságosságát a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint az ennek kapcsán előírt technológiai követelmények betartása garantálja, azaz a hitelesítő szolgáltató által kiállított elektronikus aláírás és időbélyeg. Az időpecséttel ellátott Billzone.eu számlákat garantáltan akkor állították ki, amely dátum és idő a számlán szerepel.

A Billzone.eu időpecsétjét a Microsec Kft. e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató biztosítja.

További információk: Időbélyegzés blogcikk

Elektronikus számla formátuma és csatolmánya

Az elektronikus számla több különböző fájl formátumban is készülhet, azonban minden esetben tartalmazza csatolmányként a számla adatainak algoritmikus feldolgozását elősegítő adatfájlt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2009.10.26-án közreadott rendeletében („Az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezéséről”) felsorolt elektronikus számla fájlformátumai alapján a Billzone.eu rendszer a számlákat PDF formátumban készíti el, mely dokumentum csatolmányként tartalmazza az adatok gépi feldolgozását elősegítő TXT és NAV xml fájlt.


A beágyazott csatolmány a következő módon tekinthető meg:

  1. Nyissa meg az elektronikus számlát Adobe Reader programmal.
  2. A menüsorból válassza ki a „Nézet -> Megjelenítés/Elrejtés -> Navigációs mezők -> Csatolmányok” lehetőséget, vagy keresse meg a megnyitott számla bal oldali sávjában a gémkapocs” ikont és kattintson rá.
  3. Ezután a számla bal oldalán kinyílik a Csatolmányok ablak, melyben megtalálja a számlacsatolmányokat:
    • .txt formátumban (file neve: a számla sorszáma, kiterjesztése pedig txt).
    • NAV xml formátumban (a file neve: a számla sorszáma, kiterjesztése pedig xml).
    • PEPPOL felépítésű xml formátumban (a file neve: a számla sorszáma és a PEPPOL xml típusa (EN16931_CII_1_2_3), kiterjesztése pedig xml)

PEPPOL felépítésű xml

Egy PEPPOL kompatibilis rendszer PEPPOL xml-t képes létrehozni és befogadni, feldolgozni azt. A Billzone.eu elektronikus számlái beágyazott csatolmányként tartalmazzák az EN-16931-CII 1.2.3 xml típust (ammennyiben a szamlatömbön engedélyezve van az „EN16931 CII XML generálás”)

A Billzone.eu nemzetközi számlázó PEPPOL szabvány kompatibilis.

Article content