Search
Kezd el gépelni...

NAV adóhatósági adatexport funkció

Author:

A 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető az adóhatóság részére.

A NAV adatexport funkció a Statisztikák / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont alatt érhető el.


Adatexportálási szűrők

Kétféle szűrő használható az adatexportálásra szánt számlák kiválasztásához.

Számla sorszámtartomány szűrő

A kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlák exportálása. A Számlatömb mező kiválasztásával és a Sorszámtartomány -tól-ig mezőjének kitöltésével megadhatók az exportálni kívánt számlák.


Számla kiállítási dátum szűrő

A kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlák exportálása. A Kelt -tól -ig mező kitöltésével megadható egy adott időszak, amelynek a számláit exportálni szeretnénk. A dátum a számla kiállításának dátumára vonatkozik.


A sorszám megadás és dátum megadása vagylagos, tehát vagy az egyik vagy a másik adható meg egyidőben.

Adatexportálás

A megadott szűrőfeltételeknek megfelelően a rendszer kiválogatja az adott számlákat és megkezdi az exportálásukat. Az Exportálás állapota oszlopban kiírásra kerül, milyen státuszban található éppen az exportálás vagy olyan adatok, hogy hány számla kerül exportálásra. Míg a Feldolgozottság oszlopban %-os értékben követhetjük az exportálás állapotát.


Az adatexport elkészült, ha a Feldolgozottság 100%-os és az Exportálás állapota oszlopban megjelenik a „Sikeres feldolgozás” szöveg.

Exportálás eredménye

Az exportálás eredményeként létrejött fájl letölthető az Eredmény fájl oszlopban található Letöltés linkről.Az eredmény fájlt a vonatkozó törvény 2. és 3.mellékletben meghatározott adatszerkezetben (xml) kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.


Adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása.

A fentiek szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az adózó által elektronikus adathordozón tárolt – számlákra vonatkozó – adatok rendelkezésére bocsátása bármely számlázó program használata esetén gyorsan és egységes szerkezetben valósulhat meg.

Article content