Search
Kezd el gépelni...

Felhasználók

Author:

A Beállítások / Felhasználók menü alatt a céghez tartozó felhasználók tekinthetők meg, valamint kezdeményezhető azok státuszának vagy jogosultságának módosítása.

Felhasználó meghívása céghez

Felhasználókat a Beállítások /Felhasználók menüpont alatt lehet meghívni regisztrált céghez.

A meghívás történhet e-mailen keresztül vagy amennyiben a felhasználó már regisztrált a Billzone.eu rendszerben, akkor hozzárendelhető közvetlenül a céghez az e-mail cím és egyedi azonosító megadásával.


Céges felhasználói jogosultsággal rendelkező felhasználónál beállítható, hogy a cég melyik számlatömbjét érje el adott felhasználó. Alapból kiválasztható az összes vagy külön-külön egy-egy számlatömb.


Meghívó elfogadása

Meghívó elfogadása az alábbi lépésekből áll:

  • A meghívott felhasználó nyissa meg a levelező rendszerét, ahol a levelei között megtalálja a rendszer által kiküldött meghívót:


A rendszer kiküldi a meghívót a felhasználó e-mail címére

  • A levél megnyitása után a levélben található linkre kell kattintani. Kérjük, a linket ne másolják, hanem kattintsanak rá, csak így tud megtörténni az összerendelés az új felhasználó és a cég között.

  • A levélben szerepel a Meghívó érvényessége . Kérjük, hogy ezt figyelmessen ellenőrizzék, ugyanis a Meghívó csak a levélben szereplő dátumig érvényes, utána már nem használható fel.
  • A link megnyomásával a Billzone.eu „ Regisztráció” jelenik meg:

- Amennyiben a meghívott felhasználó még nem regisztrált a rendszerben , akkor a sárgával keretezett „Billzone.eu felhasználói fiók létrehozása” gombra kell kattintani. 

- Ha a felhasználó már korábban regisztrált a rendszerben , akkor a lila kerettel ellátott „ Belépés” linkre kell kattintani, majd be kell jelentkezni a rendszerbe. 

  • Regisztráció vagy bejelentkezés után a „ Meghívó ellenőrzése” oldal jelenik meg a képernyőn, ahol az ELFOGAD gombra kattintva megtörténik a meghívott felhasználó és a meghívót kiküldő cég összerendelése.


  • Az Elfogad gomb megnyomása után a „ Fokozott biztonságú jelszó bekérése” oldal jelenik meg, ahol már a szokásos módon be kell írni a megadott e-mail címre kiküldött egyszer használatos jelszót. 

Jelszó megadása után az összerendelődés ellenőrizhető oly módon, hogy ha egyetlen céggel rendelkezik a felhasználó, akkor a meghívót kiküldő cég Nyitó oldalára kerül az új felhasználó.

Amennyiben több céggel is rendelkezik a felhasználó a meghívás következtében, akkor a „ Cégválasztó oldalon” ellenőrizheti, hogy bekerült-e a listába az új cég.

Felhasználó adatok szerkesztése

A felhasználói listából kiválasztott felhasználó adatai ezen az oldalon módosíthatók.


Felhasználó adatai

A felhasználói fiók regisztrálása során megadott adatok.

Számlán megjelenő felhasználói adatok

A számlát kibocsátó cég nevében eljáró, a számlát kitöltő felhasználó egyedi rendszerazonosítója és IP címe megjelenik a kiállított számla láblécében.


Regisztráció dátuma

A rendszer nyilvántartja az egyes felhasználók regisztrációjának és az utolsó bejelentkezés időpontját.

Felhasználó céges adatai

Jogosultság beállítása

Az adminisztrátori státuszban lévő felhasználónak lehetősége van a céghez rendelt felhasználók szerepkörét és ezzel együtt a jogosultságait módosítani. Továbbá lehetőség van a felhasználó törlésére, például ha valamelyik munkatárs távozik a cégtől, akkor ki lehet zárni a rendszerből, megakadályozva ezzel az illetéktelen belépést/felhasználást.

Felhasználói szerepkörök

A Billzone.eu rendszerben lehetőség van arra, hogy egy céghez több felhasználó is regisztráljon. Jelenleg kétféle felhasználói típust különböztetünk meg:

  • céges adminisztrátor
  • céges felhasználó

Jogosultságok szerepkörönként

Jogosultságtól függően az alábbi tevékenységeket végezhetik a felhasználók a rendszerben:

FUNKCIÓK / FUNCTIONS Céges adminisztrátor Céges felhasználó Céges felhasználó
(Olvasási jog)
Magyar English Company admin Company user Read only user
Beállítások Settings + + +
Felhasználói fiók Account settings + + +
Felhasználó fiók adatainak módosítása Change account settings + + +
Megbizható számítógép funkció Trusted computer function + + +
Hitelesítésre szolgáló email cím módosítása Change authentication email address + + +
Felhasználói adatok exportálása Export user data + + +
Felhasználói jelszó megváltoztatása Change account password + + +
Céges fiók Company Settings + - -
Cégadatok szerkesztése Editing company data + - -
NAV bejelentő letöltése NAV (National Tax Customs office) notification from download + - -
Céges adatok exportálása Export company data + - -
Elszámolások listája Purchase list + - -
Céges logó feltöltése Upload logo + - -
Céges logó törlése Delete logo + - -
Házirend beállítások Account policy settings + - -
Házirend beállítások szerkesztése Edit policy settings + - -
Fizetési intervallum beállítása Subscription interval + - -
Letölthető dokumentumok Downloadable documents + - -
Cégválasztó Select company + + +
Új cég regisztrálása Register a new company + + +
Alapértelmezett cég kiválasztása Select a default company + + +
Felhasználók Users + - -
Felhasználó meghívása  Inviting user  + - -
Felhasználó adatainak módosítása  Editing user  + - -
Felhasználó törlése  Delete user  + - -
Integrációk Integrations + - -
NAV Online számla  Nav Online invoice system settings + - -
NAV adatszolgáltatási beállítások szerkesztése Editing Nav online invoice system settings + - -
NAV technikai adatok ellenőrzése NAV technical datas verification + - -
Ügyviteli program Subsystems settings + - -
Ügyviteli program beállítások szerkesztése Editing export to Subsystems settings + - -
API  API + - -
API beállítások szerkesztése Editing API settings + - -
Hibridlevél Hibridlevél settings + - -
Hibridlevél beállítások szerkesztése Editing Hibridlevél settings + - -
Önszámlázás Self billing + - -
Önszámlázás beállítások szerkesztése Editing Self billing settings + - -
Egyéb integrációk Other integration settings + - -
Egyéb integrációs beállítások szerkesztése Editing Other integration settings + - -
Számlák  Invoices + + +
Számlák kezelése Issued invoices  + + -
Új elektronikus számla létrehozása  New e-invoice  + + -
Új papír alapú számla létrehozása  Issue a new paper-based invoice  + + -
Sztornó (érvénytelenítő) számla létrehozása  New Credit memo  + + -
Sztornó számla létrehozása  Void an invoice  + + -
Módosító számla létrehozása  Create a debit memo + + -
Jóváíró számla létrehozása  Create a credit memo  + + -
Számla létrehozása egy már létező alapján  New invoice  based on an existing one  + + -
Deviza számla létrehozása  Creating a currency invoice  + + -
Proforma megtekintése és mentése  Preview and save proforma  + + -
Számla letöltése  Download invoice  + + +
Számla fizetése  Invoice payment  + + -
Értesítő újraküldése  Resend notification  + + +
Számlaértesítő újraküldése eltérő email címre  Resend notification to a different email address  + + +
Bejövő számlák  Supplier invoices  + + -
Bejövő számla feltöltése  Upload incoming invoice   + + -
Bejövő számla létrehozása meglévő alapján  Create incoming invoice based on an existing one  + + -
Bejövő számla letöltése  Download incoming invoice  + + +
Bejövő számla törlése  Delete incoming invoice  + + -
Bejövő számla szerkesztése (fizetése)  Incoming invoice payment  + + -
Összes számla mentése excelbe Save all to excel + + -
Összes számla mentése csv-be Save all to csv + + -
Kiegyenlítések kezelése  Payments  + + -
Új fizetés rögzítése   New payment  + + -
Fizetés érvénytelenítése  Void payment  + + -
Nyugta készítés  Create Receipt  + + -
Összepontozás  Settlement  + + -
Bevételi pénztárbizonylat lista  Cash receipt list  + + +
Kiadási pénztárbizonylat lista  Disbursement voucher list  + + +
Ügyletek Deals  + + -
Ügylet hozzáadása Add deal + + -
Ügylet szerkesztése  Edit deal  + + -
Ügylet törlése  Delete deal  + + -
Statisztikák  Statistics  + + +
NAV online számla adatszolgáltatás  NAV online invoice data service  + + +
NAV adatbeküldési jegyzőkönyv  NAV data transmission report  + + +
Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás  Tax authority inspection data supply  + + -
Számlák  Invoices  + + +
Összes számla mentése excelbe  Save all to excel  + + +
Összes számla mentése csv-be  Save all to csv  + + +
Exportálás excelbe  Export to excel  + + +
Exportálás csv-be  Export to csv  + + +
Számlaadat exportálás könyvelő rendszer felé  Invoice data export to G/L subsystem     + + +
Tételek  Line items  + + +
Összes számla mentése excelbe  Save all to excel  + + +
Összes számla mentése csv-be  Save all to csv  + + +
Exportálás excelbe  Export to excel  + + +
Exportálás csv-be  Export to csv  + + +
API hívások listája  API call list  + + +
PTGSZLAH nyomtatvány  PTGSZLAH form  + + +
Új nyomtatvány létrehozása   Create new form  + + +
Gea soft pénztárgép Geo soft cash register + + +
Hibridlevél Hibridlevél + + +
Egyenleg statisztikák Balance statstics  + + -
Törzsadatok Master data + - -
Telephelyek Locations  + - -
Telephely hozzáadása Add location  + - -
Telephely szerkesztése Edit location  + - -
Telephely törlése Delete location  + - -
Számlatömbök Invoice sequence groups  + - -
Számlatömb hozzáadása Create invoice sequence group + - -
Számlatömb szerkesztése Edit invoice sequence group + - -
Számlatömb törlése Delete invoice sequence group + - -
Bevételi pénztárbizonylat tömbök Cash receipt pads + - -
Bevételi pénztárbizonylat tömb hozzáadása Create cash receipt pad + - -
Bevételi pénztárbizonylat tömb szerkesztése Edit cash receipt pad + - -
Bevételi pénztárbizonylat tömb törlése Delete cash receipt pad  + - -
Kiadási pénztárbizonylat tömbök Cash disbursements books + - -
Kiadási pénztárbizonylat tömb hozzáadása Create cash disbursements book + - -
Kiadási pénztárbizonylat tömb szerkesztése Edit cash disbursements book + - -
Kiadási pénztárbizonylat tömb törlése Delete cash disbursements book + - -
Fizetési módok Payment methods + - -
Fizetési mód hozzáadása New payment method  + - -
Fizetési mód szerkesztése Edit payment method   + - -
Fizetési mód törlése Delete payment method  + - -
Partnerek Customers + - -
Partner hozzáadása Add customer + - -
Partner szerkesztése Edit customer + - -
Partner törlése Delete customer + - -
Mennyiségi egységek Units of measure  + - -
Mennyiségi egység hozzáadása Add unit of measure  + - -
Mennyiségi egység szerkesztése Edit unit of measure  + - -
Mennyiségi egység törlése Delete unit of measure  + - -
Termékek Products  + - -
Termék hozzáadása Add product + - -
Termék szerkesztése Edit product + - -
Termék szerkesztése Edit product + - -
Megjegyzések Comments + - -
Megjegyzés hozzáadása New comment + - -
Megjegyzés szerkesztése Edit comment + - -
Megjegyzés törlése Delete comment + - -
Árfolyam Exchange rate + - -
Árfolyam hozzáadása Add exchange rate + - -
Árfolyam szerkesztése Edit exchange rate + - -
Áfa kódok Tax rate codes + - -
Előfizetési csomag vásárlása Purchase subscription package + - -
Article content