Search
Start typing to search...

Felhasználók

Author:

A Beállítások / Felhasználók menü alatt a céghez tartozó felhasználók tekinthetők meg, valamint kezdeményezhető azok státuszának vagy jogosultságának módosítása.


Felhasználói szerepkörök

A Billzone.eu rendszerben lehetőség van arra, hogy egy céghez több felhasználó is regisztráljon. Jelenleg kétféle felhasználói típust különböztetünk meg:

  • céges adminisztrátor
  • céges felhasználó

Jogosultságok szerepkörönként

Jogosultságtól függően az alábbi tevékenységeket végezhetik a felhasználók a rendszerben:

FUNKCIÓK / FUNCTIONS Céges adminisztrátor Céges felhasználó
Magyar English Company admin Company user
Céges fiók beállítások Company Settings + -
Cégadatok szerkesztése Editing company data + -
Céges adatok exportálása Export company data + -
Törzsadatok szerkesztése Editing master data + -
Telephely hozzáadása, szerkesztése Add, editing company state + -
Számlatömb hozzáadása, szerkesztése Add, editing Account Block + -
Fizetési mód hozzáadása, szerkesztése Add, editing Payment method + -
Partner hozzáadása, szerkesztése Add, editing Partner + -
Mennyiségi hozzáadása, szerkesztése Add, editing Quantities Unit + -
Termék hozzáadása, szerkesztése Add, editing Product + -
NAV bejelentő letöltése NAV (National Tax Customs office) notification from download + -
Logó feltöltése Upload logo + -
Logó törlése Delete logo + -
Felhasználói fiók beállítások Account settings + +
Felhasználói fiók beállítások módosítása Change settings + +
Hitelesítésre szolgáló email cím módosítása (felhasználó) Edit authentication email address + +
Felhasználói adatok exportálása (GDPR) Export user data + +
Házirend beállítások Account policy settings + -
Házirend beállítások szerkesztése Edit policy settings + -
Nav adatszolgáltatásai beállítások + adatok szerkesztése Nav online invoice system settings + -
NAV adatok ellenőrzése Verify data + -
Ügyviteli program beállítások Subsystems settings + -
Ügyviteli program beállítások szerkesztése Edit Export to subsystems + -
Api beállítások Api settings + -
Hibridlevél beállítások + adatok szerkesztése Hibridlevél settings + -
Önszámlázás beállítások + adatok szerkesztése Self billing settings + -
Egyéb integrációs beállítások + adatok szerkesztése Other integration settings + -
Letölthető dokumentumok Downloadable documents + -
Cégválasztó Select company + +
Új cég regisztrálása Register a new company + +
Felhasználók kezelése, meghívása Editing and Inviting users + -
Törzsadatok Master data + -
Törzsadatok szerkesztése Editing master data + -
Telephely hozzáadása, szerkesztése Add, editing company state + -
Számlatömb hozzáadása, szerkesztése Add, editing Account Block + -
Bevételi pénztárbizonylat tömb Cash receipt pads + -
Bevételi pénztárbizonylat tömb létrehozása Create cash receipt pad + -
Kiadási pénztárbizonylat tömb Cash disbursements book + -
Kiadási pénztárbizonylat tömb létrehozása Create cash disburments book + -
Fizetési mód hozzáadása, szerkesztése Add, editing Payment method + -
Partner hozzáadása, szerkesztése Add, editing Partner + -
Partner adatok importálása Import partner data + -
Mennyiségi hozzáadása, szerkesztése Add, editing Quantities Unit + -
Termék hozzáadása, szerkesztése Add, editing Product + -
Termék adatok importálása Import product data + -
Megjegyzések szerkesztése, létrehozása Comments + -
Árfolyam Exchange rate + -
Árfolyam hozzáadása Add exchange rate + -
Áfa kódok Tax rate codes + -
Számlázás Invoicing + +
Új elektronikus számla létrehozása Create a new electronic invoice + +
Új papír alapú számla létrehozása Create a new paper based invoice + +
Sztornó számla létrehozása Create a void invoice + +
Módosító számla létrehozása Create a debit memo + +
Jóváíró számla létrehozása Create a credit memo + +
Deviza számla létrehozása Creating a Currency invoice + +
Előnézet megtekintése és mentése Preview and save preview + +
Számla mentése Save invoice + +
Számla létrehozása egy már létező alapon Creating an Account on an Existing Basis + +
Bejövő számlák Supplier invoices + +
Bejövő számla feltöltése Upload incoming invoice + +
Bejövő számla létrehozása meglévő alapján Create incoming invoice based on an existing one + +
Összes számla mentése excelbe Save all to excel + +
Összes számla mentése csv-be Save all to csv + +
Kiegyenlítések kezelése Payments + +
Új fizetés rögzítése New payment + +
Bevételi pénztárbizonylat lista Cash receipt list + +
Kiadási pénztárbizonylat lista Disbursement voucher list + +
Ügyletek Deals + +
Ügylet hozzáadása Add deal + +
Statisztikák Statistics + +
NAV Online Számla adatszolgáltatás Nav online invoice data service + +
Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás Tax authority inspection data supply + +
Statisztikák -> Számlák Invoices + +
Statisztikák -> Tételek Line items + +
Statisztikák -> Api hívások listája Api call list + +
Statisztikák -> Ptgszlah nyomtatvány Ptgszlah form + +
Statisztikák -> Gea soft pénztárgép Geo soft cash register + +
Statisztikák -> 1stbp számlafeladás 1stbp invoice dispatch + +
Statisztikák -> Hibridlevél Hibridlevél + +
Statisztikák -> Egyenleg statisztikák Balance statstics + +
Nyitóoldal Home + +
40% kedvezményt regisztráló 40% discount + -
Új cég regisztrálása Registering a new company + +
Cégválasztó Company Selector + +
Alapértelmezett cég kiválasztása Select a default company + +
Kijelentkezés Check-out + +
Egyéb Other

Megbizható számítógép funkció használata Trusted computer function + +
Előfizetési csomag vásárlása Purchase subscription package + -
Elszámolások oldal Go to purchase list + -
Fizetési intervallum beállítás Subscription interval + -
Pénznem választása Choosing currency + +
Adószámok ellenőrzése Hungarian VAT number check + +
Közzöségi adószám ellenőrzése CheckEU VAT registration number + +

Felhasználó meghívása céghez

Felhasználókat a Beállítások /Felhasználók menüpont alatt lehet meghívni regisztrált céghez.

A meghívás történhet e-mailen keresztül vagy amennyiben a felhasználó már regisztrált a Billzone.eu rendszerben, akkor hozzárendelhető közvetlenül a céghez az e-mail cím és egyedi azonosító megadásával.


Céges felhasználói jogosultsággal rendelkező felhasználónál beállítható, hogy a cég melyik számlatömbjét érje el adott felhasználó. Alapból kiválasztható az összes vagy külön-külön egy-egy számlatömb.


Meghívó elfogadása

Meghívó elfogadása az alábbi lépésekből áll:

  • A meghívott felhasználó nyissa meg a levelező rendszerét, ahol a levelei között megtalálja a rendszer által kiküldött meghívót:


A rendszer kiküldi a meghívót a felhasználó e-mail címére

  • A levél megnyitása után a levélben található linkre kell kattintani. Kérjük, a linket ne másolják, hanem kattintsanak rá, csak így tud megtörténni az összerendelés az új felhasználó és a cég között.

  • A levélben szerepel a Meghívó érvényessége . Kérjük, hogy ezt figyelmessen ellenőrizzék, ugyanis a Meghívó csak a levélben szereplő dátumig érvényes, utána már nem használható fel.
  • A link megnyomásával a Billzone.eu „ Regisztráció” jelenik meg:

- Amennyiben a meghívott felhasználó még nem regisztrált a rendszerben , akkor a sárgával keretezett „Billzone.eu felhasználói fiók létrehozása” gombra kell kattintani. 

- Ha a felhasználó már korábban regisztrált a rendszerben , akkor a lila kerettel ellátott „ Belépés” linkre kell kattintani, majd be kell jelentkezni a rendszerbe. 


  • Regisztráció vagy bejelentkezés után a „ Meghívó ellenőrzése” oldal jelenik meg a képernyőn, ahol az ELFOGAD gombra kattintva megtörténik a meghívott felhasználó és a meghívót kiküldő cég összerendelése.


  • Az Elfogad gomb megnyomása után a „ Fokozott biztonságú jelszó bekérése” oldal jelenik meg, ahol már a szokásos módon be kell írni a megadott e-mail címre kiküldött egyszer használatos jelszót. 

Jelszó megadása után az összerendelődés ellenőrizhető oly módon, hogy ha egyetlen céggel rendelkezik a felhasználó, akkor a meghívót kiküldő cég Nyitó oldalára kerül az új felhasználó.

Amennyiben több céggel is rendelkezik a felhasználó a meghívás következtében, akkor a „ Cégválasztó oldalon” ellenőrizheti, hogy bekerült-e a listába az új cég.

Felhasználó adatok szerkesztése

A felhasználói listából kiválasztott felhasználó adatai ezen az oldalon módosíthatók.


Felhasználó adatai

A felhasználói fiók regisztrálása során megadott adatok.

Számlán megjelenő felhasználói adatok

A számlát kibocsátó cég nevében eljáró, a számlát kitöltő felhasználó egyedi rendszerazonosítója és IP címe megjelenik a kiállított számla láblécében.


Regisztráció dátuma

A rendszer nyilvántartja az egyes felhasználók regisztrációjának és az utolsó bejelentkezés időpontját.

Felhasználó céges adatai

Jogosultság beállítása

Az adminisztrátori státuszban lévő felhasználónak lehetősége van a céghez rendelt felhasználók szerepkörét és ezzel együtt a jogosultságait módosítani. Továbbá lehetőség van a felhasználó törlésére, például ha valamelyik munkatárs távozik a cégtől, akkor ki lehet zárni a rendszerből, megakadályozva ezzel az illetéktelen belépést/felhasználást.

Article content