Search
Kezd el gépelni...

NAV Online Számla funkció

Author:

* 2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról.

NAV v1.0 és v1.1 -> adatszolgáltatással érintett számlák:

* A bizonylatnak számla vagy számlával egy tekintet alá eső bizonylatnak (pl. módosító számla, sztornó számla) kell lennie.

* A számlán szereplő vevőnek magyar adóalanynak kell lennie

* Az áthárított adó összegének a 100 ezer forintnak vagy annál magasabbnak kell lennie

* Az előző feltételtől függetlenül amennyiben egy jelentés köteles számlának a módosításáról, érvénytelenítéséről szól a bizonylat, akkor a számla is jelentés kötelessé válik

* 2020. július 1-jétől a bejelentésre kötelezett határérték 0 ft-ra módosult, így minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni a NAV-hoz, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki, függetlenül a számla áthárított áfatartalmától.

NAV v2.0 -> adatszolgáltatás feltétele:

* belföldi cég állítja ki a számát

* belföldi cég (vevő) számára (nem magánszemély számára)

* a számlán nem számít, hogy van-e áthárított adó (annak értéke lehet nulla is) vagy adómentes, mindenképpen adatszolgáltatás köteles

* fontos: hogy a vevő adószáma kötelező tartalmi adata lett a számlának az adatszolgáltatás miatt.

* 2021. január 4-étől kibővült az áfaalanyok számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső számláinak, valamint számlával egy tekintet alá eső okiratainak köre. Ettől az időponttól már nem csak a belföldön nyilvántartásba vett áfaalany vevőknek kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, valamint módosító, jóváíró és érvénytelenítő számlára, amire az áfatörvény számlázási szabályai vonatkoznak. Így 2021. január 4-étől számlaadat-szolgáltatási kötelezettséggel érintett a nem áfaalany személynek, szervezetnek és a külföldi áfaalanynak kiállított számla is.

NAV v3.0 -> séma alapján az alábbi számlákról kell adatot szolgáltatni az adóhatóság részére:

Az adatszolgáltatási szabályok részleteiről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online tájékoztatóiban olvashatnak bővebben: https://nav.gov.hu/nav/ado/afa

Adózói teendők

A Billzone.eu az adatszolgáltatást automatikusan végzi a NAV részére, de mint adózónak KÉT FONTOS TEENDŐJE VAN:

 1. NAV Online Számla oldalon regisztrálnia kell a cégét: https://onlineszamla.nav.gov.hu
  A regisztráció pontos lépései a következő bloggcikkben találhatók: https://blog.billzone.eu/2020/03/11/nav-online-szamla-adozoi-regisztracio
 2. A Billzone.eu felületén be kell vezetnie a NAV Online Számla oldalon megkapott adatokat

NAV adatszolgáltatási beállítások oldal könnyen elérhető a Nyitóoldalon található linkről.


A NAV Online Számla funkció a Statisztikák / NAV Online Számla adatszolgáltatás menüpont alatt érhető el.


A NAV Online Számla adatszolgáltatás oldalon található táblázatban a korábban kiállított „NAV köteles” számlák listája található.

A számlák az alábbi Billzone.eu státusszal rendelkezhetnek:

 • Beküldésre vár
 • Beküldési hiba, újrapróbálás alatt
 • Beküldési hiba, végállapot: kézi beavatkozást igényel
 • Beküldve, visszaellenőrzésre vár
 • Visszaellenőrzési hiba, újrapróbálás alatt
 • Visszaellenőrzési hiba, végállapot: kézi beavatkozást igényel
 • Visszaellenőrzés sikeres, végállapot
 • Manuálisan jelentve, végállapot

Sikeres beküldés esetén a számla státusza: Visszaellenőrzés sikeres, végállapot; NAV státusz: DONE/OK

Az oldalon található szűrő segítségével a számlák adatszolgáltatására vonatkozó státuszra, valamint dátumra leszűrhetünk és listázhatjuk számláinkat.


A NAV adatbeküldési jegyzőkönyv oldalon megtekinthető:

 • a beküldött számla adatai
 • a beküldésről a NAV által visszaadottnaplóbejegyzéseket (logokat)
 • a beküldött számla adatok NAV XML formátumban


A Számlák / Számlák kezelése menüpont alatt a Kiállított számlák listában látható a számlákhoz tartozó NAV státusz. A sor elején található ikon jelzi a számla aktuális beküldési állapotát, amelyre kattintva megtekinthető a NAV adatbeküldési jegyzőkönyv oldala.


A Billzone.eu felületen elérhető jegyzőkönyvben ellenőrizhető, hogy milyen válasszal érkezett vissza a hibaüzenet.


Amennyiben a hiba (ERROR) nem technikai ok miatt jött létre, akkor a jelen hatályos jogszabályok szerint (23/2014. (VI.30.) NGM rendelet - Számlatörvény) az adóalany:

 • köteles az adatszolgáltatást kijavítani,
 • a hiba észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül köteles a javított adatszolgáltatást újra beküldeni,
 • ha 3 munkanapon belül nem történik meg a javított adatszolgáltatás újraküldése, akkor a javított adatszolgáltatást kézzel, manuálisan kell rögzíteni a NAV Online Számla felületén.

Jó tudni: Mivel adózói felelősség, ezért ne felejtsd el minden esetben ellenőrizni egy adott számla adatszolgáltatási állapotát.

Kézi jelentés jelzése

Hibás NAV adatszolgáltatás esetén, amennyiben a javított adatszolgáltatást manuálisan rögzítésre kerül a NAV Online Számla felületén, akkor az érintett számla a Billzone.eu felületen elérhető jegyzőkönyv oldalon lejelentettnek jelölhető.


A LEJELENTETTNEK JELÖLÖM gombra kattintva jóvá kell hagynia, hogy a számla jelentésre került a NAV Online Számla rendszerben.


A jóváhagyást követően a számla Manuálisan jelentve, végállapot Billzone.eu státuszt kap.


A rendszerben a számlák továbbítása mindig az adott időszakban megfelelő NAV Adatszolgáltatási elvárásoknak megfelelően működött:

 • 2018.07.01 - 2018.12.31-ig = NAV 1.0 séma alapján belföldi cég részére kiállított és 100.000 HUF ÁFA tartalommal rendelkező számlák
 • 2019.01.01 - 2020.06.30-ig = NAV 1.1 séma
 • 2020.07.01 - 2020.12.31-ig = NAV 2.0 séma alapján belföldi cég részére kiállított és 0 HUF ÁFA tartalommal rendelkező számlák (adómentes számlák is).
 • 2021.01.01-tól = NAV 3.0 séma alapján belföldi és külföldi cégek és magánszemélyek részére egyaránt kiállított számlák, ÁFA tartalomtól függetlenül (kivéve MOSS számlák).

A Billzone.eu Online Számlázó a NAV 1.0 xml séma alapján 2018.12.31-ig szolgáltatott adatot az adóhatóság részére. (A NAV 1.0 xml a jogszabályi előírások szerint 2019.04.30-ig használható és teljesíthető vele adatszolgáltatás az adóhatóság részére. A határidőt követően a NAV 1.1 xml sémát kell használni adatszolgáltatásra.)

A Billzone.eu Online Számlázó a NAV 1.1 xml séma alapján 2020.06.30-ig szolgáltatott adatot az adóhatóság részére. (A 2.0 számlabejelentő interfész mindenki számára kötelező átállásának időpontja 2020. július 1-jére módosult. Ettől az időponttól kezdődően a korábbi verzió (1.1) szerinti adatszolgáltatás nem teljesíthető.)

Technikai változások a NAV 1.1 xml sémában:

 • Dátumkezelés: 2010.01.01. előtti dátum nem használható a számlára vonatkozó dátumformátumokban.
 • Kötelező árfolyam érték megadása.
 • Mennyiségi egység esetében a NAV által közreadott mennyiségi egység értékekkel kell adatot szolgáltatni.
 • ÁFA mérték összesítő használata.

A Billzone.eu Online Számlázó a NAV 2.0 xml séma alapján 2021.02.25-ig szolgáltatott adatot az adóhatóság részére.

Technikai változások a NAV 2.0-ban:

 • SHA3-512 átállás a HASH kód aláírásban
 • új xml namespace
 • InvoiceAPi és InvoiceData helyett új függvények, adatstruktúrák
 • ManageInvoiceRequest vátozott
 • Számlázó szoftver adat küldése
 • manageInvoice/ANNULMENT megszűnt
 • querInvoiceTransactionStatus (beküldött tranzakció státusz)

Számlaadat változások a NAV 2.0-ban:

 • Számla sorszám + dátum kiemelése a számlaadatok közül
 • lineExpressionIndicator
 • ineDescription tag 512 karakter
 • ProductCodeOwn tag 255 karakter
 • InvoiceDeliveryDate -> kötelező mező lett
 • smallBusinessIndicator -> kötelező mező lett
 • A számlasoron kötelező megadni az ahhoz tartozó nettó értéket és ha az nem forintban van, akkor annak HUF értékét is (lineNetAmount és lineNetAmountHUF mezők).
 • A módosító számlánál meg kell adni a módosítás sorrendjét annak érdekében, hogy a sztornó lánc pontosan felállítható és visszafejthető legyen (modificationIndex mező).

A Billzone.eu Online Számlázó 2021.02.26-tól a NAV 3.0 xml séma alapján szolgáltat adatot az adóhatóság részére. A Billzone.eu rendszerben a NAV 3.0 az alábbi ütemben került bevezetésre a NAV által meghirdetett szankciómentes időszakra hivatkozva:

 • 2021.02.25-ig = NAV 2.0 sémával küldte az adatszolgáltatást a NAV részére
 • 2021.02.26-tól = NAV 3.0 sémával küldi az adatszolgáltatást a NAV részére

A szankciómentes időszakról bővebben a következő linken olvasható: https://blog.billzone.eu/2020/12/17/nav-3-0-szankciomentes-idoszak

Article content